Par projektu

Kas ir portāls “vajagjuristu.lv”?

Portāls ir meklēšanas rīks, kurš paredzēts tiem, kuriem nepieciešama jurista palīdzība. Sabiedriskās domas aptauja rāda, ka savs jurists, pie kā vērsties sarežģītās dzīves situācijās, ir tikai 22% Latvijas iedzīvotāju. Savukārt, ja rastos nepieciešamība pēc padoma specifiskā juridiskā jautājumā, lielākā daļa respondentu norāda – vispirms viņi aptaujātu draugus un paziņas, bet pēc tam meklētu informāciju internetā.

Kādēļ portāls nepieciešams?

Portāla idejas autors, jurists Ainars Biders saka: “Portāla ideja radās, regulāri iesakot kādam no saviem paziņām juristus, kuri specializējas konkrētā tiesību nozarē, jo pats esmu šauri specializējies publisko iepirkumu jomā. Tad, kad aptaujāju savus paziņas, praktiski visi atzina, ka viņiem būtu problēma atrast juristu, kurš palīdzētu konkrētā situācijā un šāds portāls būtu lielisks risinājums.”

Ar sabiedriskās domas izpētes centra SKDS palīdzību veiktā aptauja parādīja, ka vismaz 88% respondentu šādu portālu atzīst par noderīgu, proti – 44% atbilžu bija, ka šāds risinājums ļoti noderētu, 44% – ka noderētu.

Portāls plānots kā platforma, kurā “satiekas” palīdzības meklētāji un sniedzēji. Juristiem tā ir vietne, kur aprakstīt savas kompetences, bet lietotājiem – rīks, ar kura palīdzību atrast vajadzīgo speciālistu.

Kā tas darbojas tehniski?

Portāls izveidots kā Google meklētājam draudzīgs risinājums, kurš, izmantojot Adwords ® iespējas, tiks attēlots kā viena no pirmajām alternatīvām Google meklējumos, kuros meklēts jurists vai konkrēta tiesību nozare.

Lietotājiem tiek piedāvāta meklēšana pēc atslēgvārdiem vai pēc tiesību institūta. Atslēgvārdu bibliotēka tiks papildināta portāla darbības laikā, it īpaši ņemot vērā neveiksmīgos meklējumu rezultātus. Meklēšana pēc tiesību institūta orientēta uz lietotājiem, kuriem ir priekšzināšanas tiesību jautājumos (pārsvarā komersantiem).

Ar sabiedriskās domas izpētes centra SKDS palīdzību veiktā aptauja parādīja, ka vismaz 88% respondentu šādu portālu atzīst par noderīgu, proti – 44% atbilžu bija, ka šāds risinājums ļoti noderētu, 44% – ka noderētu.

Portāls plānots kā platforma, kurā “satiekas” palīdzības meklētāji un sniedzēji. Juristiem tā ir vietne, kur aprakstīt savas kompetences, bet lietotājiem – rīks, ar kura palīdzību atrast vajadzīgo speciālistu.

Kādēļ reģistrēties portālā?

Tikai 22% no sabiedriskās domas izpētes centra SKDS veiktās aptaujas respondentiem norādīja, ka viņiem ir savs jurists. Līdz ar to 78% potenciālo klientu, nonākot problēmsituācijā, ir nepieciešams izvēlēties juristu. Interneta lietošana ir ieviesusi izmaiņas klientu paradumos. Latvijā 2013.gada rudenī internetu lietoja 70% iedzīvotāju (ikdienā – 58%), mobilo internetu viedtālruņus lieto 27% Latvijas iedzīvotāju, bet planšetdatoros – 9% Latvijas iedzīvotāju. Līdz ar to galvenais informācijas un ziņu avots lietotājam ir internets. Tādēļ būtiski arī aug uzticēšanās internetam kā drošam medijam.

Informācijas meklēšanas paradumi, pilnveidojoties meklētāju, it īpaši Google tehnoloģijām, ir mainījušies. Ja nepieciešamo informācijas avotu nav iespējams ātri atrast Google, tad interneta lietotājam tas neeksistē.

Mēs piedāvājam risinājumu, kura struktūra un uzbūve ir pielāgota Google meklēšanas mehānismam, kā arī izmantojot Adwords ® iespējas, tiks attēlots kā viens no pirmajiem meklēšanas pieprasījuma rezultātiem.

Ko Jūs iegūsiet, reģistrējoties portālā?

 • Auditoriju 70% apmērā no Latvijas iedzīvotājiem;
 • Reklāmas laukumu savas darbības popularizēšanai trīs valodās;
 • Nelielu WEB lapu;
 • Iespēju akcentēt savu specializāciju;
 • Iespēju salīdzināt savu cenu reitingu;

Cik tas izmaksā?

Cena informācijas izvietošanai portālā ir 200 € gadā vai nepilni 17 € mēnesī.

Iespējama saīsinātā abonēšana – sešu mēnešu reklāmas attēlošanas periods par 125 € vai nepilns 21 € mēnesī.

Šīs izmaksas ietver:

 • Iespēju atjaunot vai mainīt savu informāciju;
 • Portāla uzturēšanu, nodrošinot atbalstu jaunākajām Interneta pārlūkprogrammām un tehnoloģiju attīstībai;
 • Portāla reklamēšanu tradicionālajos medijos un Google Adwords;
 • Vienkāršu piekļuvi Jūsu informācijai no visas pasaules;
 • Statistiku par Jūsu informācijas skatījumiem.

Speciālie piedāvājumi

Speciālie piedāvājumi pieejami portāla ziņu sadaļā!

Socioloģiskās aptaujas rezultātu kopsavilkums (SKDS, 2013.gads, 1004 respondenti)

 • Saskaņā ar aptaujas datiem, katram piektajam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 18 līdz 74 gadiem ir savs jurists, pie kura vērsties gadījumos, ja nepieciešama juridiska rakstura palīdzība, tomēr lielākai daļai jeb 78% iedzīvotāju nav sava jurista. Savs jurists biežāk ir respondentiem ar augstāko izglītību, ar augstiem ienākumiem, kā arī individuālā darba veicējiem un vadītājiem.
 • Interesanti, ka aptaujāto iedzīvotāju vidū neiezīmējās galvenais veids, kā meklēt šauras specializācijas juristu, ja būtu tāda nepieciešamība. Vienlīdz bieži tika minēti trīs veidi: jautātu ieteikumus paziņām, kuri nav juristi (45%), meklētu informāciju internetā (44%), kā arī jautātu ieteikumus pazīstamiem juristiem (44%).
 • Klientu atsauksmes par kāda jurista darbu 58% aptaujāto ir viens no svarīgākajiem faktoriem, meklējot un izvēloties sev juristu. 44% respondentu kā svarīgu faktoru jurista izvēlē norāda konkrētā jurista pieredzi līdzīgu problēmu risināšanā. Savukārt jurista pakalpojumu cena ir svarīga 42%. Tādi faktori kā jurista specializācija un prakses atrašanās vieta ir svarīga mazākam respondentu īpatsvaram, attiecīgi 20% un 10%.
 • Kopumā 88% iedzīvotāju būtu noderīgs portāls, kurā pēc dažādiem parametriem varētu atrast juridiskās palīdzības sniedzējus. Tikai 6% norāda, ka šāds interneta portāls viņiem nebūtu noderīgs.
2013.gada nogalē mūsu pasūtījumā SIA "SKDS" veica sabiedriskās domas aptauju, kuras ietvaros tika aptaujāti 1005 respondenti. Atbildes pārliecinoši pierādīja iecerētā portāla nepieciešamību.